Περίληψη του Προγράμματος «Μέτρο 123Α – Αύξηση της αξίας Γεωργικών Προϊόντων»

Το πρόγραμμα αφορά Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της...

Πρόγραμμα για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών

Προκήρυξη του προγράμματος επιδότησης των ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις   Το πρόγραμμα έχει λήξει και οι προτάσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης, για την επιδότηση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται...

ICT4Growth

Με δεδομένη την μεγάλη σημασία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, η παρούσα Δράση αποκτά μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τον κλάδο της πληροφορικής. Οι παραπάνω...