Προδημοσίευση του προγράμματος “Ένδυση Υπόδηση – Νέες Προοπτικές”

Ποιους Αφορά   Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος με σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας...

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Πράσινη Επιχείρηση”

Ανακοίνωση του προγράμματος: «Πράσινη Επιχείρηση 2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ»   Ποιους Αφορά Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι...

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Πράσινες Υποδομές”

Περίληψη του προγράμματος: «Πράσινες Υποδομές 2010 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ»   Ποιους Αφορά Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που...

Περίληψη Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος «Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Clusters» Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΥΠΟΙΑΝ – ΓΓΒ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Περίληψη προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευέλικτο επιχειρηματικό εργαλείο και αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας) ή επιχειρήσεων, που έχουν...