Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Μέτρο 123Α

Περίληψη του Μέτρου 123Α του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Ποιους Αφορά   Το πρόγραμμα αφορά Ατομικές Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές...

«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» για δανειοδότηση επιχειρήσεων

Η νέα Δράση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» ενεργοποιήθηκε. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στη συνεργαζόμενη τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αίτησης. Η Δράση έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας,...

Προκήρυξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και του άξονα διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχώρησε στην προκήρυξη του Οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των...

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Digi content”

Γενικά Η δράση digi-content απευθύνεται στην βιομηχανία εμπορικού και δημιουργικού περιεχομένου για τη δημιουργία και ηλεκτρονική διανομή ψηφιοποιημένων αγαθών και υπηρεσιών και αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που λειτουργούν ενετός της Ελληνική επικράτειας. Στόχος...

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Digi retail”

Γενικά Η δράση digi-retail αφορά την υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου. Στόχος της δράσης είναι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξη τους, να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές...

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Πράσινος Τουρισμός”

Ανακοίνωση του προγράμματος: «Πράσινος Τουρισμός στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ»   Ποιους Αφορά Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με ημερομηνία έναρξης πριν την...