ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

Γενικές Υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων

 

Στρατηγικός Επιχειρηματικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος, αγοράς & ανταγωνισμού
 • Εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων
 • Διαμόρφωση στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων
 • Διαμόρφωση υλοποιήσιμων ενεργειών και υποστηρικτικών ενεργειών

Οργάνωση Δομών και Λειτουργιών

 • Σύμβουλοι Εμπορικού Δικαίου σε συστάσεις & μετατροπές εταιριών
 • Σύμβουλοι Οργάνωσης Λογιστηρίου & Φοροτεχνικών Θεμάτων
 • Συστήματα κοστολόγησης & ελέγχου κόστους
 • Σύμβουλοι εμπορικής οργάνωσης & πολιτικής
 • Οργάνωση Αποθήκης και Εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων & Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Λειτουργιών

 • Αξιολόγηση απόδοσης και ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης
 • Αναδιοργάνωση και επιστροφή στην κερδοφόρο λειτουργία

 

Σχεδιασμός και Υποστήριξη Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων

 

Σχεδιασμός και Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων

 • Προτάσεις Υπαγωγής σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης
 • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας

Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

 • Επιμέλεια Εκθέσεων Προόδου – Ολοκλήρωσης
 • Παρακολούθηση επίτευξης στόχων επιχειρησιακού σχεδίου
 • Επιμέλεια τροποποιήσεων-αναθεωρήσεων τμημάτων επιχειρησιακού σχεδίου

Οργάνωση & Διαχείριση Έργων

 • Συνολική Συμβουλευτική Υποστήριξη σε όλα τα στάδια, από την “ιδέα”, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και στο ξεκίνημα λειτουργίας

 

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Υποστήριξη Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (Επενδυτικά Δάνεια, Leasing, Factoring, Venture Capital)

Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση

Υποστήριξη Διαδικασιών Εισαγωγής στο Χ.Α.Α. και στη ΝΕ.Χ.Α.

 

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

 

Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σύμβουλοι  για ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα)

Σύμβουλοι Ανάπτυξης Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων

Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Δήμους