Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

 

Ιδρυθήκαμε το 2001 με τη εταιρική μορφή Ο.Ε. με βασικό σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στα θέματα στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και οργάνωσης, καθώς και στην υποστήριξη στην υλοποίηση επενδυτικών έργων.

Το 2006, με στόχο την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση, μετατραπήκαμε σε ανώνυμη εταιρία, με τον διακριτικό τίτλο IFC AE.

Αποτελούμαστε από μία ομάδα στελεχών με βαθιά γνώση και πολύπλευρες εμπειρίες σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενώ περισσότερα από 200 ολοκληρωμένα μελετητικά και συμβουλευτικά έργα αποτελούν το εύρος της εμπειρίας της IFC.

 

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

 

Σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον οι απαιτήσεις των εταιριών και των οργανισμών είναι ιδιαίτερα σύνθετες,  και απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν.

Φιλοσοφία της εταιρίας μας είναι οι αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες και μεθοδολογικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε έργου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας είναι:

  • Συσσωρεμένη γνώση και πολύπλευρη εμπειρία σε μεγάλο εύρος τομέων της ελληνικής αγοράς, καθώς και σε μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων της λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Απλή και μεθοδική προσέγγιση των θεμάτων με στόχο την παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων.
  • Ξεχωριστή  έμφαση στις ιδιαιτερότητες και στις απαιτήσεις του κάθε έργου, σε συνδυασμό με την άριστη γνώση των αναγκών της ευρύτερης αγοράς.
  • Υπηρεσίες που ξεπερνούν τα στενά πλαίσια των τυπικών υποχρεώσεων ενός έργου, με αποτέλεσμα τις μακρόχρονες συνεργασίες που δημιουργούμε με τους πελάτες.